top of page

4 Bezpečnostné pravidlá pri zaobchádzaní so strelnou zbraňou

Bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou je základný a najdôležitejší prvok každého streleckého výcviku. Tieto 4 pravidlá musí každý participant a člen Perún Tactical Group ovládať a bezpodmienečne dodržiavať. Akékoľvek nerešpektovanie týchto pravidiel môže viesť k závažným ujmám na zdraví, prípadne smrti alebo poškodeniu majetku. Z toho dôvodu porušenie týchto pravidiel vedie k okamžitému vylúčeniu frekventanta z kurzu alebo aj z radov združenia !!!
Pravidlo 1: Ku každej strelnej zbrani sa správam tak, ako keby bola nabitá
 
- k zbrani sa chovám s rešpektom, nehrám sa s ňou a zbytočne s ňou nemanipulujem.
Pravidlo 2: Nikdy nemierim, ani nenechám nikoho mieriť, na niečo na čo nechcem vystreliť
- v prípade náhodného výstrelu nedochádza k ohrozeniu osôb a okolia
Pravidlo 3: Držím ukazovák mimo spúšte, až do momentu kým muška zbrane nieje namierená na vec, na ktorú chcem vystreliť.
- mať ukazovák na spúšti pred zamierením je veľmi nebezpečné, pretože môže dôjsť k náhodnému stlačeniu spúšte, nevedomou reakciu ľudského tela napríklad vplyvom stresu, zakopnutím o prekážku a pod.
Pravidlo 4: Byť si istý svojím výstrelom
- pred samotným výstrelom je nutné identifikovať cieľ, pričom na zreteľ treba zobrať aj okolie a možné následky priestrelu cieľa a pod.
bottom of page