top of page

Pištoľ - Úroveň 1

     Kurz základnej manipulácie s krátkou strelnou zbraňou pod odborným vedením bývalého veliteľa špeciálnej operačnej skupiny v Groupe des Commandos Montagne vo Francúzskej cudzineckej légii.
 

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!
 

Minimálna časová dotácia kurzu: 7h

 

Rámcový obsah kurzu:

 • Predstavenie viacerých typov pištole Glock

 • 4 bezpečnostné pravidlá pri práci so zbraňou

 • 3 základné manipulácie s krátkou palnou zbraňou

 • Pohotovostná poloha

 • Tasenie zbrane

 • Taktické a núdzové prebitie

 • Odstraňovanie závad

Pištoľ - Úroveň 2

     Kurz pokročilej manipulácie a streľby s krátkou strelnou zbraňou pod odborným vedením bývalého veliteľa špecializovanej operačnej skupiny horského komanda v Groupe des Commandos Montagne vo Francúzskej cudzineckej légii.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!
Minimálna časová dotácia kurzu: 7h
Podmienky účasti na kurze Pištoľ - Úroveň 2:
Variant A - absolvovanie kurzu Pištoľ - Úroveň 1
Variant B - Pred začiatkom kurzu je potrebné preukázať znalosť bezpečnej manipulácie a základné techniky so strelnou zbraňou ako je núdzové a taktické prebitie, odstraňovanie rôznych typov závad a pod.; menovať a vlastnými slovami vysvetliť štyri bezpečnostné pravidlá pri manipulácií so strelnou zbraňou, vystreliť 10 nábojov a zasiahnuť terč zo vzdialenosti 15 m.
 
Rámcový obsah kurzu:
 • Streľba za pohybu
 • Neštandardné strelecké polohy
 • Streľba na viacero cieľov
 • Nácvik realistických scenárov

Pištoľ - Boj zblízka s krátkou streľnou zbraňou

     Boj zblízka C4 je bojový štýl vyvinutý francúzskou armádou počas posledného konfliktu v Afganistane. Je to boj muža proti mužovi adaptovaný na vysoko intenzívne bojové situácie. Vyskúšajte tento jednoduchý a efektívny systém v kombinácií so streľbou z krátkej strelnej zbrane pod vedením bývalého veliteľa horského komanda v GCM 2REG vo Francúzskej Cudzineckej Légii.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!

 

Minimálna časová dotácia: 7h

Podmienky účasti na kurze Pištoľ - Boj zblízka s krátkou strelnou zbraňou:

Variant A - absolvovanie kurzu Pištoľ - Úroveň 1

Variant B - Pred začiatkom kurzu je potrebné preukázať znalosť bezpečnej manipulácie a základné techniky so strelnou zbraňou ako je núdzové a taktické prebitie, odstraňovanie rôznych typov závad a pod.; menovať a vlastnými slovami vysvetliť štyri bezpečnostné pravidlá pri manipulácií so strelnou zbraňou, vystreliť 10 nábojov a zasiahnuť terč zo vzdialenosti 15 m.

Rámcový obsah kurzu:

 • Boj zblízka - C4 

 • Udržanie a použitie krátkej zbrane v boji zblízka

 • Pištoľ proti nožu

 • Manipulácia a streľba z krátkej zbrane jednou rukou

Pištoľ - Streľba z vozidla

     Kurz špecializovanej streľby z motorového vozidla pod odborným vedením bývalého veliteľa špecializovanej operačnej skupiny horského komanda v Groupe des Commandos Montagne vo Francúzskej cudzineckej légii.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!
Minimálna časová dotácia kurzu: 7h
Podmienky účasti na kurze Pištoľ - Streľba z vozidla:
Variant A - absolvovanie kurzu Pištoľ - Úroveň 1
Variant B - Pred začiatkom kurzu je potrebné preukázať znalosť bezpečnej manipulácie a základné techniky so strelnou zbraňou ako je núdzové a taktické prebitie, odstraňovanie rôznych typov závad a pod.; menovať a vlastnými slovami vysvetliť štyri bezpečnostné pravidlá pri manipulácií so strelnou zbraňou, vystreliť 10 nábojov a zasiahnuť terč zo vzdialenosti 15 m.
 
Rámcový obsah kurzu:
 • Špecifiká použitia krátkej zbrane vo vozidle

 • Reakcia na kontakt počas presunu vo vozidle

 • Núdzové opustenie vozidla

 • Taktika dvojice a skupiny vo vozidle

 • Extrakcia raneného z vozidla

Pištoľ - Streľba pri zhoršených svetelných podmienkach

     Kurz streľby s krátkou strelnou zbraňou pri zhoršených svetelných podmienkach pod odborným vedením bývalého veliteľa špecializovanej operačnej skupiny horského komanda v Groupe des Commandos Montagne vo Francúzskej cudzineckej légii.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!
Minimálna časová dotácia kurzu: 3h
Podmienky účasti na kurze Pištoľ - Streľba pri zhoršených svetelných podmienkach:
Variant A - absolvovanie kurzu Pištoľ - Úroveň 1
Variant B - Pred začiatkom kurzu je potrebné preukázať znalosť bezpečnej manipulácie a základné techniky so strelnou zbraňou ako je núdzové a taktické prebitie, odstraňovanie rôznych typov závad a pod.; menovať a vlastnými slovami vysvetliť štyri bezpečnostné pravidlá pri manipulácií so strelnou zbraňou, vystreliť 10 nábojov a zasiahnuť terč zo vzdialenosti 15 m.
Rámcový obsah kurzu:
 • Špecifiká použitia krátkej zbrane za zhoršených svetelných podmienok

 • Práca s taktickým svietidlom a bez

 • Tasenie, prebíjanie, odstraňovanie závad

Puška - Úroveň 1

 Kurz základnej manipulácie a streľby s dlhou strelnou zbraňou pod odborným vedením bývalého veliteľa špeciálnej operačnej skupiny v Groupe des Commandos Montagne vo Francúzskej cudzineckej légií.
 

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!
 

Minimálna časová dotácia kurzu: 7h

 

Rámcový obsah kurzu:

 • Predstavenie viacerých typov dlhých zbraní

 • 4 bezpečnostné pravidlá pri práci so zbraňou

 • Základná manipulácia s dlhou strelnou zbraňou

 • Pohotovostná poloha

 • Taktické a núdzové prebitie

 • Odstraňovanie závad

Puška - Úroveň 2

     Kurz pokročilej manipulácie a streľby s dlhou strelnou zbraňou pod odborným vedením bývalého veliteľa špecializovanej operačnej skupiny horského komanda v Groupe des Commandos Montagne vo Francúzskej cudzineckej légii.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!
Minimálna časová dotácia kurzu: 7h
Podmienky účasti na kurze Puška - Úroveň 2:
Variant A - absolvovanie kurzu Puška - Úroveň 1
Variant B - Pred začiatkom kurzu je potrebné preukázať znalosť bezpečnej manipulácie a základné techniky so strelnou zbraňou ako je núdzové a taktické prebitie, odstraňovanie rôznych typov závad a pod.; menovať a vlastnými slovami vysvetliť štyri bezpečnostné pravidlá pri manipulácií so strelnou zbraňou, vystreliť 10 nábojov a zasiahnuť terč zo vzdialenosti 25 m.
Rámcový obsah kurzu:
 • Streľba za pohybu

 • Neštandardné strelecké polohy

 • Streľba spoza krytu

 • Ovládanie pušky jednou rukou 

Puška - Streľba pri zhoršených svetelných podmienkach

     Kurz pokročilej manipulácie a streľby s dlhou strelnou zbraňou pri zhoršených svetelných podmienkach pod odborným vedením bývalého veliteľa špecializovanej operačnej skupiny horského komanda v Groupe des Commandos Montagne vo Francúzskej cudzineckej légii.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!
Minimálna časová dotácia kurzu: 3h
Podmienky účasti na kurze Puška - Streľba pri zhoršených svetelných podmienkach:
Variant A - absolvovanie kurzu Puška - Úroveň 1
Variant B - Pred začiatkom kurzu je potrebné preukázať znalosť bezpečnej manipulácie a základné techniky so strelnou zbraňou ako je núdzové a taktické prebitie, odstraňovanie rôznych typov závad a pod.; menovať a vlastnými slovami vysvetliť štyri bezpečnostné pravidlá pri manipulácií so strelnou zbraňou, vystreliť 10 nábojov a zasiahnuť terč zo vzdialenosti 25 m.
Rámcový obsah kurzu:
 • Špecifiká použitia dlhej strelnej zbrane za zhoršených svetelných podmienok

 • Práca s taktickým svietidlom a bez

 • Prebíjanie, odstraňovanie závad

Puška - Boj zblízka s dlhou strelnou zbraňou

     Boj zblízka C4 je bojový štýl vyvinutý francúzskou armádou počas posledného konfliktu v Afganistane. Je to boj muža proti mužovi adaptovaný na vysoko intenzívne bojové situácie. Vyskúšajte tento jednoduchý a efektívny systém v kombinácií so streľbou z krátkej strelnej zbrane pod vedením bývalého veliteľa horského komanda v GCM 2REG vo Francúzskej Cudzineckej Légii.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!

 

Minimálna časová dotácia: 7h

Podmienky účasti na kurze Puška - Boj zblízka s dlhou strelnou zbraňou:

Variant A - absolvovanie kurzu Puška - Úroveň 1

Variant B - Pred začiatkom kurzu je potrebné preukázať znalosť bezpečnej manipulácie a základné techniky so strelnou zbraňou ako je núdzové a taktické prebitie, odstraňovanie rôznych typov závad a pod.; menovať a vlastnými slovami vysvetliť štyri bezpečnostné pravidlá pri manipulácií so strelnou zbraňou, vystreliť 10 nábojov a zasiahnuť terč zo vzdialenosti 25 m.

Please reload

bottom of page