top of page

Kontraktor

Kontraktor... Vo svete bezpečnostných organizácií je pod týmto pojmom chápaný človek, ktorý pracuje v krízových oblastiach s vysokým rizikom ozbrojeného útoku na chránený objekt či osobu. Väčšinou túto prácu vykonávajú bývalí príslušníci špeciálnych jednotiek armády alebo polície. 

PERÚN TACTICAL GROUP Vám ponúka možnosť oboznámiť sa s tým, z čoho práca kontraktora pozostáva a aké schopnosti a zručnosti musí človek pracujúci v tejto profesií ovládať. Prihláste sa a zažite tento intenzívny výcvik pod profesionálnym vedením inštruktora PERÚN TACTICAL GROUP, ktorý 18 rokov pôsobil vo Francúzskej cudzineckej légií ako veliteľ horskej zásahovej jednotky v GCM (Groupement de Commandos de Montagne) v 2 REG (2e Régiment Étranger de Génie). Zúčastnil sa na viac ako desiatich bojových nasadeniach v oblastiach bývalej Juhoslávie, Strednej Afriky, Karibskej oblasti, Afganistanu, Mali, Čadu atď.​

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!

Minimálna časová dotácia kurzu: 4 dni

Rámcový obsah kurzu:

 • Boj zblízka C4 systém Francúzskej armády

 • Bezpečná a efektívna manipulácia so zbraňou

 • Prvá pomoc v krízovej zóne

 • Prevencia a reakcie pri hrozbe IED

 • Presun, palebná podpora, komunikácia, hliadkovanie

 • Techniky okamžitej reakcie

 • Konvoj – reakcia na útok a hrozbu IED

Boj v uzavretých priestoroch - CQB - Úroveň 1

Close Quarter Battle známejšie ako skratka CQB je súbor taktických postupov pre efektívny boj na blízko so strelnou zbraňou v uzatvorených priestoroch. Tieto postupy boli vyvinuté špeciálne pre boj v zastavaných oblastiach a v dnešnej dobe ich nacvičujú policajné i vojenské jednotky po celom svete.​

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!

Minimálna časová dotácia: 14h

​Rámcový obsah kurzu:

 • Materiálne vybavenie jednotlivca a skupiny

 • Formácie skupiny

 • Presun skupiny a správanie jednotlivcov počas neho

 • Taktika skupiny - východisková pozícii

 • Priblíženie sa k cieľovému objektu

 • Princípy boja v zastavanej oblasti

 • Komunikácia v skupine

 • Taktika jednotlivca a dvojice - exteriér objektu   

 • Taktika skupiny - exteriér objektu

 • Preniknutie do cieľového objektu

Boj v uzavretých priestoroch - CQB - Úroveň 2

Close Quarter Battle známejšie ako skratka CQB je súbor taktických postupov pre efektívny boj na blízko so strelnou zbraňou v uzatvorených priestoroch. Tieto postupy boli vyvinuté špeciálne pre boj v zastavaných oblastiach a v dnešnej dobe ich nacvičujú policajné i vojenské jednotky po celom svete.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!

Podmienka: Absolvovanie kurzu Boj v uzavretých priestoroch - CQB - Úroveň 1

Minimálna časová dotácia kurzu: 14 h

Rámcový obsah kurzu:

 • Taktika dvojice a trojice v cieľovom objekte

 • Taktika skupiny v cieľovom objekte

 • Ovládnutie a cieľového objektu

 • Opustenie cieľového objektu

 • Nácvik scenárov CQB

 • Streľba adaptovaná na CQB

Boj v uzavretých priestoroch - CQB - Úroveň 3

Close Quarter Battle známejšie ako skratka CQB je súbor taktických postupov pre efektívny boj na blízko so strelnou zbraňou v uzatvorených priestoroch. Tieto postupy boli vyvinuté špeciálne pre boj v zastavaných oblastiach a v dnešnej dobe ich nacvičujú policajné i vojenské jednotky po celom svete.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!

Podmienka: Absolvovanie kurzu Boj v uzavretých priestoroch - CQB - Úroveň 2

Minimálna časová dotácia kurzu: 14 h

Rámcový obsah kurzu:

 • Streľba adaptovaná na CQB

 • Taktika schodisko

 • Zaobchádzanie s väzňami

 • Detekcia a identifikácia hrozieb IED pri CQB

 • Taktika skupiny v cieľovom objekte

Techniky okamžitej reakcie - T.O.R.

     Účastníci kurzu sú pripravovaní na reakcie pri nečakanom vizuálnom alebo fyzickom kontakte s protivníkom počas pešieho presunu. T.O.R. sú vyvrcholením moderných metód streľby, jednoduché, rýchlo naučiteľné a efektívne. Jedná sa o reakcie, ktoré vyžadujú minimum príkazov pre rýchlu reakciu celej skupiny. Kurz poskytuje maximálne realistické scenáre vytvorené odborníkmi s dlhoročnými praktickými a reálnymi skúsenosťami v tomto obore. Účelom kurzu je pochopiť taktické princípy T.O.R., osvojiť si činnosť jednotlivca a skupiny pri T.O.R., a to pri zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti pri streľbe a kontroly pre seba a svoje okolie.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!

Minimálna časová dotácia: 28h

Rámcový obsah kurzu:

 • Základy pechotnej taktiky

 • Obranné techniky okamžitej reakcie

 • Útočné techniky okamžitej reakcie

 • Extrakcia raneného pod paľbou

Ochrana obydlia / Home Defence

Vedieť ubrániť svoj domov a rodinu je v dnešnej dobe vzrastajúceho násilia aktuálnejšie viac než kedykoľvek predtým. Aby ste vedeli ako správne reagovať keď do vášho domu neoprávnene vniknú agresívne osoby PERÚN TACTICAL GROUP vám ponúka tento zaujímavý a hodnotný výcvikový program.

 

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!
Minimálna časová dotácia kurzu: 7h
Podmienky účasti na kurze Ochrana obydlia / Home Defence:
Variant A:
 • Absolvovanie kurzu Pištoľ - Úroveň 1
Variant B: 
 • Citovať a vysvetliť 4 bezpečnostné pravidlá pri práci so zbraňou

 • Predviesť bezpečnú manipuláciu so zbraňou (nabitie, vybitie a kontrola nabitia)

 • Predviesť a vysvetliť výmenu zásobníkov a odstraňovanie závad pri streľbe

 • Streľba 10 nábojov na siluetu na vzdialenosť 10 metrov

Please reload

bottom of page