top of page

Základná príprava lezenia a zlaňovania

Rámcový obsah kurzu:

 • Používanie celotelových postrojov, sedačiek a lán

 • Základne a špeciálne viazanie uzlov

 • Používanie základných zlaňovacích mechanizmov

 • Istenie pri lezení  

 • Základy zlaňovania a lezenia

 

Maximálny počet osôb: 6

Minimálna časová dotácia kurzu: 16h

Špeciálna lanová technika - Úroveň 1

Rámcový obsah kurzu:

 • Tvorenie  lanoviek, kladkostrojov a previsov   

 • Žumarovanie

 • Špeciálne zlaňovanie

 

Maximálny počet osôb: 6

Minimálna časová dotácia kurzu: 20 h

Špeciálna lanová technika - Úroveň 2

Rámcový obsah kurzu:

 • Evakuácia zo skaly

 • Zlaňovanie budov

 • Používanie strelnej zbrane pri zlaňovaní

Maximálny počet osôb: 6

Minimálna časová dotácia kurzu: 30 h

Please reload

bottom of page