top of page

Kurz prežitia - Letná časť - Úroveň 1 - 8h

     Kurz prežitia v prírode prebiehajú formou presunu z bodu A do bodu B. Počas presunu sa robia zastávky, na ktorých sa preberajú a prakticky nacvičujú postupy týkajúce sa prežitia. Kurz je odborne vedený na takej úrovni, aby ho všetci zúčastnení úspešne zakončili s pocitom zaujímavo stráveného času a s novonadobudnutými znalosťami.

Minimálna časová dotácia kurzu: 8h

 

Rámcový obsah kurzu:

 • Priority pri situácii kde ide o prežitie

 • Orientácia za pomoci prírodných ukazovateľov

 • Prekonávanie vodných prekážok

 • Stavba prístrešku

 • Filtrovanie vody

 • Zakladanie ohňa

 • Transport zraneného

Kurz prežitia - Letná časť - Úroveň 1 - 30h

     Kurz prežitia v prírode prebiehajú formou presunu z bodu A do bodu B. Počas presunu sa robia zastávky, na ktorých sa preberajú a prakticky nacvičujú postupy týkajúce sa prežitia. Kurz je odborne vedený na takej úrovni, aby ho všetci zúčastnení úspešne zakončili s pocitom zaujímavo stráveného času a s novonadobudnutými znalosťami.

Minimálna časová dotácia kurzu: 30h

 

Rámcový obsah kurzu:

 • Priority pri situácii kde ide o prežitie

 • Orientácia za pomoci prírodných ukazovateľov a hviezd

 • Prekonávanie vodných a vertikálnych prekážok

 • Stavba prístrešku

 • Zakladanie ohňa

 • Filtrovanie vody

 • Transport zraneného

 • Uzly a výroba improvizovaného zlaňovacieho úväzu a ich použitie v praxi

 • Noc v teréne

Kurz prežitia - Zimná časť - Úroveň 1 - 8h

     Kurz prežitia v prírode prebiehajú formou presunu z bodu A do bodu B. Počas presunu sa robia zastávky, na ktorých sa preberajú a prakticky nacvičujú postupy týkajúce sa prežitia. Kurz je odborne vedený na takej úrovni, aby ho všetci zúčastnení úspešne zakončili s pocitom zaujímavo stráveného času a s novonadobudnutými znalosťami.

Minimálna časová dotácia kurzu: 8h

 

Rámcový obsah kurzu:

 • Príprava batohu na 48 hodín v zimnom období

 • Reakcia na omrzliny, podchladenie a ožiarenie snehom

 • Stavba úkrytov zo snehu

 • Zakladanie ohňa

Kurz prežitia - Zimná časť - Úroveň 1 - 30 h

     Kurz prežitia v prírode prebiehajú formou presunu z bodu A do bodu B. Počas presunu sa robia zastávky, na ktorých sa preberajú a prakticky nacvičujú postupy týkajúce sa prežitia. Kurz je odborne vedený na takej úrovni, aby ho všetci zúčastnení úspešne zakončili s pocitom zaujímavo stráveného času a s novonadobudnutými znalosťami.

 

Minimálna časová dotácia kurzu: 30h

 

Rámcový obsah kurzu:

 • Príprava batohu na 48 hodín v zimnom období

 • Reakcia na omrzliny, podchladenie a ožiarenie snehom

 • Stavba úkrytov zo snehu

 • Zakladanie ohňa

 • Noc v teréne

 • Výroba provizórnych snežníc s následným presunom

 • Postupy v oblasti s lavínovým nebezpečenstvom

Please reload

bottom of page