top of page

Kurzy PERÚN TACTICAL GROUP

Strelecké kurzy

     Strelecké kurzy sú vytvorené na báze skúseností z pred bojovej prípravy, ktorá bola následne použitá v praxi na odlišných miestach v teréne. Perún Tactical Group ponúka výcvikové kurzy a školenia pre záujemcov o streľbu z krátkych a dlhých strelných zbraní. Kurzy sú určené pre civilistov aj bez zbrojného preukazu, osobných strážcov, policajtov, vojenské jednotky, bezpečnostné agentúry a všetky skupiny, ktoré majú záujem problematiku prevencie proti násiliu.

Taktické kurzy

     Perún Tactical Group Vám ponúka možnosť naučiť sa špeciálne taktické a strelecko - taktické postupy v kurzoch CQB, Kontraktor a T.O.R - Techniky Okamžitej reakcie.  Frekventanti týchto kurzov majú  možnosť získať vedomosti, ktoré môžu zužitkovať v civilnom živote pri sebaobrane v prípadoch napadnutia a pri ochrane obydlia. Airsoftovým nadšencom pomôžu zlepšiť ich techniku pri ich bojových hrách. Príslušníkom z radov ozbrojených zložiek umožní zvýšiť ich odbornosť, efektivitu a bezpečnosť  pri plnení služobných povinností. Kurzy sú vedené bývalým veliteľom horského prieskumného komanda vo Francúzskej cudzineckej légii. Jeho široké spektrum odborností, načerpaných počas 18 ročnej služby a viac ako 13 absolvovaných bojových misií Vám zaručuje vysokú kvalitu a odbornosť všetkých kurzov.

Kurzy prežitia

     Kurzy prežitia v prírode prebiehajú formou presunu z bodu A do bodu B. Počas presunu sa robia zastávky, na ktorých sa preberajú a prakticky nacvičujú postupy týkajúce sa prežitia.
Kurzy sú odborne vedené na takej úrovni, aby ho všetci zúčastnení úspešne zakončili s pocitom zaujímavo stráveného času a s novonadobudnutými znalosťami.

Lezecké a zlaňovacie kurzy

     Perún Tactical Group Vám ponúka kurzy lezenia, zlaňovania a špeciálnej lezeckej techniky. Cieľom školenia je naučiť laikov ako aj odbornú verejnosť techniky, predpisy a pravidlá, ktoré tvoria bezpečný systém prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou lanovej techniky.

Odborné prednášky

Odborné prednášky sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o témach ako sú:

* Prevencia voči hrozbám improvizovaných nástražných systémov a terorizmu

* Správanie sa pri výskyte aktívneho strelca

* Príprava na získanie zbrojného preukazu

Please reload

bottom of page