top of page

Kurzy Pištoľ a Puška

PERÚN TACTICAL GROUP ponúka výcvikové kurzy a školenia streľby s krátkou a dlhou strelnou zbraňou. Naši skúsení inštruktori môžu ponúknuť výcvikové programy pre osobných strážcov, policajtov, vojenské jednotky, bezpečnostné agentúry, ale aj civilný sektor a všetky skupiny majúce záujem o naše služby, zaoberajúca sa problematikou prevencie proti násiliu.

Shooting Course Level I.

 

     V tomto seminári sa zoznámite s metodikou nášho výcviku a získate základné pohybové a technické zručnosti s krátkou streľnou zbraňou. Vybudujete a zažijete si bezpečnostné návyky a základy obrannej a dynamickej streľby. Jedným z prínosov tohto seminára je návod, ako a na čom pracovať pri svojom vlastnom tréningu a ako zvýšiť jeho efektivitu.

 

Teoretická časť :

 

 • Krátke palné zbrane - konštrukcie, demontáž, skladanie, údržba a závady.

 • Munícia - druhy a predpokladané účinky.

 • Strelecké príslušenstvo a balistická ochrana.

 • Neurofyziologické a chemické reakcie v tele pri záťaži.

 • Zákonné použitie zbrane.

 

Praktická časť :

 

 • Postoj pri streľbe, kontrola zbrane, úchop zbrane a nabitie zbrane, vytiahnutie zbrane, mierenie a spúšťanie, napichnutie zbrane, technika inštinktívnej streľby, ochrana zbrane a odrazenie útoku s vytiahnutím zbrane.

 • Postoj , technika rúk pri streľbe , mierenie , spúšťanie.

 • Vybitie a kontrola zbrane.

 • Taktické a bojové prebitie zbrane.

 • Prebitie zbrane jednou rukou (silnejšie a slabšie).

 • Pohyb so zbraňou dopredu, dozadu a do strán.

 • Polohy v kľaku a ľahu.

 • Zostava pohybov s prechádzaním do polôh.

 • Obrana proti napadnutiu so zbraňou.

 

Potrebné vybavenie : Zbraň a dva zásobníky, puzdro na zbraň a zásobník, opasok, vhodná ústroj a obuv.

Shooting Course Level II.

 

     Tento seminár nadväzuje na Tactical Combat Level I. a je určený pre strelca , ktorí už majú dostatočne zafixované bezpečnostné návyky so zbraňou a disponujú už pohybovými zručnosťami a základnou manipuláciou so zbraňou . Slúži najmä na prehĺbenie zručností z predošlého seminára a praktických spôsobilostí dynamickej streľby a prechodu k zapracovávanie taktických návykov , využiteľných v sebaobranných situáciách .

 

     Prínosom tohto seminára, je získanie a rozvoj automatickej manipulácie pri kľúčových úkonoch, ako je tasenie zbrane, zapichnutie zbrane z pohotovostnej polohy pri tele, prebíjania zásobníkov , odstraňovanie závad a bezpečné uloženie zbrane po ukončení streľby . Rozvoj zručnosti je zameraný na využitie inštinktívnej streľby, teda na kvalitný zásah daného cieľa v čo najkratšom čase .

 

Teoretická časť:

 

 • Správne držanie zbrane v rôznych pozíciách.

 • Rekapitulácia podmienok pre zákonné použitie strelnej zbrane v medziach nutnej obrany a krajnej núdze.

 • Ako potlačiť stresovú reakciu.

 

Praktická časť:

 

 • Prehlbovanie bezpečnostných návykov pri streľbe a zvládnutie bezpečného prevedenia všetkých techník bojové streľby.

 • Prebíjanie - taktické a bojové.

 • Technika inštinktívnej streľby a nutnosť miery sledovania mieriacich prvkov na väčšie vzdialenosti.

 • Prenos streľby na viac cieľov a do rôznych smerov.

 • Streľba za pohybu, otočky, streľba z rôznych polôh (kľak, ľah) a úkroky.

 • Základné prvky spolupráce vo dvojici (postup, ústup atď).

 

Potrebné vybavenie: 

 

Zbraň a dva zásobníky, puzdro na zbraň a zásobník, opasok, vhodná ústroj a obuv. Ochrana zraku a sluchu. Minimálne 250 ks streliva.

Shooting Course Level III.

 

     Tento seminár nadväzuje na Tactical Combat Level I. a II . je cielený pre pokročilých strelcov, ktorí už získali automatické návyky manipulácie so zbraňou a vzhľadom k absolútne zaužívaným bezpečnostným zásadám už môžu vykonávať aj veľmi náročné strelecké cvičenia. Tie sú zamerané predovšetkým na rozvoj prvkov tzv. inštinktívnej streľby a rozvoj taktického správania počas modelových situácií v neustále sa meniacom prostredí streleckých konfrontácií .

 

     Seminár má dva hlavné ciele. Okrem nácviku modelových situácií a fungovanie dvojice v rôznych situáciách a prostrediach (prehľadávanie priestoru a pohyb v ňom, prekonávanie dverí, rohov atď., tímové drilly...) vedie jeho absolvovanie k zvyšovaniu psychickej odolnosti strelca pri riešení krízových situácií.

 

Teoretická časť:

 

 • Teoretická prednáška zameraná prostriedky prvej pomoci (základné vybavenie osobnej lekárničky).
   

 • Metódy adaptácie na zvládanie stresu pri fyzickom útoku so zbraňou . Obrannej stratégie a postupy.

 

Praktická časť:

 

 • Modelové situácie.

 • Techniky streľby v uzavretom priestore.

 • Streľba na krátku vzdialenosť a veľmi krátku vzdialenosť.

 • Obrana vlastnej zbrane v uzavretom priestore.

 • Ovládanie zbrane jednou rukou.

 • Pohyb so zbraňou v dave nezúčastnených osôb.

 • Neštandardné a vynútené strelecké polohy.

 • Práca v tíme a taktika pri prehľadávania miestností, objektov i otvoreného priestoru.

 • Zvyšovanie psychickej odolnosti v krízových situáciách - rozhodovacie schopnosti.

Potrebné vybavenie:

 

Zbraň a dva zásobníky, puzdro na zbraň a zásobník, opasok, vhodná ústroj a obuv. Ochrana zraku a sluchu. Minimálne 350 ks streliva.

Shooting Course Level IV.

 

     Špecializovaný nadstavbový seminár, ktorý je zameraný na obranné použitie zbrane v prostredí motorového vozidla, obrany vozidla a za podmienok zníženej viditeľnosti a v tme s použitím svietidla. Cieľom seminára je predovšetkým zoznámenie sa špeciálnymi taktickými postupmi pre vedenie bojovej konfrontácie v prostredí motorového vozidla a za zníženej viditeľnosti s využitím palnej zbrane. Preberané sú nielen rôzne strelecké techniky a metódy streľby s nasvietením cieľa, ale aj streľba za šera bez svietidla a inštinktívna streľba potme.

 

     Seminár má za cieľ pripraviť strelca na sťažené podmienky činnosti vo vnútri a okolo motorového vozidla a streľby za šera a tmy. Okrem nácviku modelových situácií a fungovanie vo dvojici v týchto podmienkach, vedie jeho absolvovanie k zvyšovaniu psychickej odolnosti strelca a využitie jeho inštinktívnych reakcií v atypickom prostredí.

 

Teoretická časť:

 

 • Výhody a nevýhody jednotlivých svetelných zdrojov.

 • Zásady použitia zbrane pri zníženom osvetlení.

 • Vybavenie pre nočné streľbu.

 • Výhody tritiových mieridiel a ich druhy.

 • Výber vhodného svietidla.

 • Nočné videnie a taktika pohybu v málo a neosvetlenom priestore.

 

Praktická časť:

 

 • Riešenie krízových modelových situácií okolo a vo vnútri motorového vozidla za využitia krátkej strelnej zbrane.

 • Techniky streľby za zhoršených svetelných podmienok.

 • Streľba za tmy na záblesk výstrelu protivníka.

 • Výstrel za šera bez svietidla, inštinktívna streľba potme.

 • Streleckej techniky s rôznym držaním svietidla.

 • Streľba za zníženej viditeľnosti a za tmy so svietidlom.

 • Taktické postupy pri použití svietidla a zbrane modelové situácie.

 

Potrebné vybavenie:

 

Zbraň a dva zásobníky, puzdro na zbraň a zásobník, opasok, vhodná ústroj a obuv. Ochrana zraku a sluchu, vlastné svietidlo. Prípadne vlastné motorové vozidlo. Minimálne 350 ks streliva.

bottom of page