Organizačná štruktúra

Dušan Grgač

  • Inštruktor sebaobrany

  • Inštruktor teleskopické obušky

Líder PERÚN TACTICAL GROUP

Andrej Mičianik

  • Majster Európy,

  • Medailista z MS a z ME 

  • Viacnásobný majster SR v kickboxe

  • Kondičná a úpolová príprava

  • Pohybová príprava detí

Predseda PERÚN GYM TRNAVA

Marián Šturdík

  • Referent odboru ochrany objektov 

  • Ochrana objektov zvláštneho významu.

  • Inštruktor služobnej prípravy

  • Príprava a vedenie výcviku v oblasti streleckej prípravy a taktiky služobných zákrokov.                  

  • Vyjednávanie v krízových situáciách

Inštruktor PERÚN TACTICAL GROUP

Miroslav Palovič

  • Ex. veliteľ horskej zásahovej jednotky v GCM 2 REG vo Francúzskej cudzineckej légii

  • Inštruktor pre boj zblízka C4 - vojenská sekcia

  • Kvalifikácia Conventional Munition Disposal / CMD

  • Inštruktor bojovej streľby a taktiky

  • Vysokohorský vodca - zimná / letná časť

  • Inštruktor Komando

  • Vyšší diplom technika pozemnej armády

Inštruktor PERÚN TACTICAL GROUP

Vlastimil Tomovič

  • Inštruktor lezenia

  • Lanová technika

  • Špeciálna lanová technika

  • Kontrolór všetkých druhov lezeckého materiálu

  • Zodpovedný za sekciu PERÚN TACTICAL GROUP -  Lezenie a zlaňovanie

Inštruktor PERÚN TACTICAL GROUP

Dávid Tomovič

  • Inštruktor kurzu prvej pomoci

  • Pracovník záchrannej zdravotnej služby

  • Zodpovedný za sekciu PERÚN TACTICAL GROUP - PRVÁ POMOC

Inštruktor PERÚN TACTICAL GROUP

Martin Uhrič

  • Osobná ochrana

  • Osvedčenie: Hlavný usporiadateľ

  • Bezpečnostný manažér

Bezpečnostný manažér PERÚN TACTICAL GROUP

Juraj Šuňal

  • Majiteľ a zástupca firmy V.I.P. Security

  • Osobná ochrana

  • Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských akcií

Bezpečnostný špecialista PERÚN TACTICAL GROUP

Please reload