top of page

Organizačná štruktúra

Dušan Grgač

 • Inštruktor sebaobrany

 • Inštruktor teleskopické obušky

Líder PERÚN TACTICAL GROUP

Andrej Mičianik

 • Majster Európy,

 • Medailista z MS a z ME 

 • Viacnásobný majster SR v kickboxe

 • Kondičná a úpolová príprava

 • Pohybová príprava detí

Predseda PERÚN GYM TRNAVA

Marián Šturdík

 • Referent odboru ochrany objektov 

 • Ochrana objektov zvláštneho významu.

 • Inštruktor služobnej prípravy

 • Príprava a vedenie výcviku v oblasti streleckej prípravy a taktiky služobných zákrokov.                  

 • Vyjednávanie v krízových situáciách

Inštruktor PERÚN TACTICAL GROUP

Miroslav Palovič

 • Ex. veliteľ horskej zásahovej jednotky v GCM 2 REG vo Francúzskej cudzineckej légii

 • Inštruktor pre boj zblízka C4 - vojenská sekcia

 • Kvalifikácia Conventional Munition Disposal / CMD

 • Inštruktor bojovej streľby a taktiky

 • Vysokohorský vodca - zimná / letná časť

 • Inštruktor Komando

 • Vyšší diplom technika pozemnej armády

Inštruktor PERÚN TACTICAL GROUP

Vlastimil Tomovič

 • Inštruktor lezenia

 • Lanová technika

 • Špeciálna lanová technika

 • Kontrolór všetkých druhov lezeckého materiálu

 • Zodpovedný za sekciu PERÚN TACTICAL GROUP -  Lezenie a zlaňovanie

Inštruktor PERÚN TACTICAL GROUP

Dávid Tomovič

 • Inštruktor kurzu prvej pomoci

 • Pracovník záchrannej zdravotnej služby

 • Zodpovedný za sekciu PERÚN TACTICAL GROUP - PRVÁ POMOC

Inštruktor PERÚN TACTICAL GROUP

Martin Uhrič

 • Osobná ochrana

 • Osvedčenie: Hlavný usporiadateľ

 • Bezpečnostný manažér

Bezpečnostný manažér PERÚN TACTICAL GROUP

Juraj Šuňal

 • Majiteľ a zástupca firmy V.I.P. Security

 • Osobná ochrana

 • Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských akcií

Bezpečnostný špecialista PERÚN TACTICAL GROUP

Please reload

bottom of page