top of page

PERÚN TACTICAL GROUP  CQB Úroveň 1

PERÚN TACTICAL GROUP  Pištoľ Úroveň 2

PERÚN TACTICAL GROUP  T.O.R. Techniky Okamžitej Reakcie

PERÚN TACTICAL GROUP  Puška Úroveň 1

PERÚN TACTICAL GROUP  Kontraktor

PERÚN TACTICAL GROUP  Spolupráca s Výcvikovým Centrom Lešť

PERÚN TACTICAL GROUP - Pištoľ - Úroveň 1

PERÚN TACTICAL GROUP - T.O.R. Techniky Okamžitej Reakcie T.O.R.

PERÚN TACTICAL GROUP - Boj v uzavretých priestoroch CQB

PERÚN TACTICAL GROUP - Boj v uzavretých priestoroch CQB

PERÚN TACTICAL GROUP - Lezecká a lanová technika - kurz pre OSSR

PERÚN TACTICAL GROUP - Boj v uzavretých priestoroch CQB

PERÚN TACTICAL GROUP - Kurz prežitia

PERÚN TACTICAL GROUP - Lezecká a lanová technika

PERÚN TACTICAL GROUP - Puška

PERÚN TACTICAL GROUP - Pištoľ

PERÚN TACTICAL GROUP - Pištoľ

PERÚN TACTICAL GROUP - Pištoľ

bottom of page